De 9 fundamentale øvelsene

De 9 fundamentale øvelsene i CrossFit består av 3 bøy øvelser, 3 press øvelser og 3 markløft øvelser. Disse øvelsene er helt nødvendige for man i det hele tatt skal kunne gjennomføre selv den enkleste CrossFit økten. Disse øvelsene går man gjennom på vårt introkurs. *

Air Squat*

Front Squat*

Overhead Squat*

Shoulder Press*

Push Press*

Push Jerk*

Deadlift*

Sumo Deadlift High Pull*

Medicine-Ball Clean*

*Courtesy of CrossFit Inc.